Liên minh những cá nhân, tổ chức uy tín hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, cung cấp giải pháp chuyển đổi số,... nhằm hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số.
Chương trình tư vấn chuyển đổi số thực chiến - hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến điều hành và vận hành doanh nghiệp trong vòng 4 tuần, xây dựng chiến lược và kế hoạch chuyển đổi số phù hợp với doanh nghiệp.
Chương trình ứng dụng giải pháp chuyển đổi số hiệu năng trong lĩnh vực sản xuất - hỗ trợ doanh nghiệp trãi nghiệm quy trình và kết quả chuyển đổi số
Chương trình kết nối chuyển đổi số - kết nối các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn và giới thiệu giải pháp.
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp số - hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tại 18 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao của TP.HCM chuyển đổi số để tăng cường năng lực cạnh tranh.
Các chương trình đào tạo và hội thảo chuyển đổi số - nâng cao năng lực quản trị và năng lực công nghệ của lãnh đạo và cán bộ nhân viên các doanh nghiệp và tổ chức.

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN

Trở thành Thành viên của Liên Minh Chuyển đổi số DTS để nhận & trao đi những giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

DOANH NGHIỆP

Dành cho doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ và giải pháp CĐS

CÁ NHÂN

Dành cho chuyên gia tư vấn, cố vấn, nhà đào tạo

ĐỐI TÁC

Dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và giải pháp CĐS