Năm 2021, Việt Nam dự kiến đón làn sóng khởi nghiệp nở rộ với đa dạng lĩnh vực khác nhau. Chương trình "Growth Hacking" nhằm chia sẻ một số giải pháp tăng trưởng đột phá cho hoạt động khởi nghiệp.