Dx Accelerator
Chương trình Tăng tốc Chuyển đổi số

Chương trình Dx Accelerator - Tăng tốc Chuyển đổi số nhằm giúp doanh nghiệp ứng dụng giải pháp chuyển đổi số hiệu năng trong lĩnh vực quản trị vận hành doanh nghiệp và quản trị sản xuất, trãi nghiệm quy trình và kết quả chuyển đổi số trong thời gian chỉ từ 1 đến 3 tháng.

Dx Accelerator là chương trình chuyển đổi số “cầm tay chỉ việc” MIỄN PHÍ và có thể nhìn thấy kết quả trong thời gian từ 1-3 tháng.

Sản phẩm chuyển giao

Thực tiễn

Cung cấp phương pháp tiếp cận thực tiễn để các doanh nghiệp có thể bắt tay ngay vào việc chuyển đổi số ngay lập tức.

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian triển khai cho doanh nghiệp nhờ thiết kế sẵn theo chuỗi giá trị, mô hình vận hành sản xuất và thông lệ tốt nhất của từng ngành.

Hiệu năng

Giải quyết những khó khăn trong vận hành sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong các khía cạnh cụ thể của lĩnh vực số hóa.

Kết quả

Đảm bảo việc triển khai thành công và đạt kết quả.

Vào cuối Chương trình, các doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật số và đạt được một trong các kết quả sau:

Khung tăng tốc

Chương trình từ 1- 3 tháng tùy theo gói giải pháp

Demo giải pháp chuyển đổi số trong ngành

Xác định các vấn đề và cơ hội chuyển đổi số

Tập trung vào vấn đề sẽ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Triển khai các giải pháp kỹ thuật số trong doanh nghiệp

Dùng thử

Theo dõi và giám sát tiến độ triển khai, đo lường tác động

Trãi nghiệm lợi ích của chuyển đổi số với các kết quả cụ thể.

Triển khai toàn bộ

Gói hỗ trợ bao gồm

Đào tạo

Đào tạo và huấn luyện trong 8 giờ

Demo & Triển khai

Demo và hướng dẫn sử dụng trong 8 giờ

Tư vấn 1-1

Tư vấn 1-1 bởi chuyên gia thực chiến trong 4 giớ

Dùng thử

Dùng thử trong 1-3 tháng tùy gói hỗ trợ

Giảm giá

Giảm giá … % sau giai đoạn dùng thử

Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tiếp cận tài chính sau giai đoạn dùng thử nếu có nhu cầu

Các gói hỗ trợ

Quản trị vận hành doanh nghiệp & Quản trị sản xuất

Quản lý bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý kho & tồn kho

Quản lý sản xuất

Quản lý bán lẻ

Tài chính & Kế toán

Nhân sự & Tiền lương

Quản lý dự án

Đăng ký nhận gói hỗ trợ

Liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn tăng tốc chuyển đổi số