DTS FOUNDATION
YOUR GROWTH PARTNER

Hiệu quả sau 03 tháng triển khai

Tham gia ngay

DTS Foundation là vườn ươm cho các công ty khởi nghiệp công nghệ


Đặc biệt là trong lĩnh vực blockchain, chúng tôi mong muốn trở thành bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp vươn ra toàn cầu thông qua các chương trình phát triển, thúc đẩy và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới. Thương mại hóa, huy động vốn và mở rộng phạm vi.
group-4@2x
group-4@2x

TẦM NHÌN

DTS Foundation định hướng trở thành vườn ươm khởi nghiệp hàng đầu cho các startup trong lĩnh vực công nghệ và Blockchain.

DTS Foundation đặt mục tiêu sẽ xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ các startup trong việc vận hành và phát triển doanh nghiệp.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của DTS Foundation là hỗ trợ các Startup công nghệ phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng hành biến các ý tưởng thành hiện thực thông qua việc cung cấp nguồn vốn, tư vấn chiến lược phát triển, kết nối cơ hội hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.

VẤN ĐỀ CỦA CÁC STARTUP HIỆN NAY

  • Chưa có chiến lược rõ ràng & chất lượng của các hoạt động marketing chưa cao.
  • Chưa hiểu rõ cách thiết lập bộ máy vận hành triển khai dự án Blockchain
  • Chưa có quy trình và kinh nghiệm làm việc với các sàn launchpad
ĐỒNG HÀNH

Đồng hành và hỗ trợ nhiều dự án startup về blockchain từ những bước đầu tiên

TƯ VẤN

Tư vấn, hỗ trợ xây dựng cộng đồng lớn mạnh trong và ngoài nước

VẬN HÀNH

Đội ngũ vận hành nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Ban cố vấn đến từ các tập đoàn lớn về công nghệ

TRUYỀN THÔNG

Tài nguyên truyền thông chính thống lớn mạnh trong nước và quốc tế

KẾT NỐI

Giúp dự án kết nối với các tổ chức, launchpad hỗ trợ phát hành token